Öne Çıkanlar türk boksörler Fenerbahçe vergi borcu tv em kanalı teşvik

PTT sözleşmeli personel alımı 2015 ne zaman? PTT iş alımlarına başladı mı? Hangi Branşlarda personel alınacak?

 PTT sözleşmeli personel alımları için start verdi. Peki PTT kaç personel alacak ve hangi branşlarda görevlendirilecek. Oldukça yoğun talep olan PTT iş alımları için herkes tetikte bekliyor. Eli personel alımı 2015 için kıstaslarını belirledi. O halde gelin PTT eleman alımlarına daha derinlemesine bakalım.

PTT sözleşmeli olarak alacak personel sayısının 990 olduğunu açıkladı. Bu elbette sadece bir görevde değil, birden fazla branş dağılımında alınacak olan memurların sayısı oluyor. Sizlerde 2015 PTT personel alım başvurusu yapabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Bu personeller maalesef kadrolu olarak değil, idari hizmet sözleşmeli personel unvanı ile alınıyor olacak.

 

2014 KPSS sonuçlarına göre alınacak olan PTT personelleri için şartlarda belirlendi. Sizler için PTT eleman alımı şartlarını sıralıyor ola ağız

2015 PTT Başvuru Sartları

29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzereTürk vatandaşı olmak.


b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.


NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.


c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.


ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.


d) askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.


e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.


f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.


g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.


ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.


h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.


ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.


i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.


ÖZEL ŞARTLAR


a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;


1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,


2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.


NOT:


Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkanı bulunmamaktadır.


A) Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;


- "Ağ Yönetimi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde İngilizce bildiğini


- "Bilişim Güvenliği" için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini


- "Java" yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "Java" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini


- ".Net" yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların ".Net" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini


- "PHP" yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "PHP" yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini


- Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,


Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,


B) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,


Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.


NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.


b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;


1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,


2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.


c) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;


1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,


3)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.


ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;


1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.


2) KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.


d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;


A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;


1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.


2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.


B) Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;


1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.


2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.


3) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)


4) B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.


e) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;


1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.


2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,


3) Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.


4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.


NOT:


Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


1- Başvurular 24-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.trve http://ik.ptt.gov.trinternet adreslerinden yapılacaktır.


2- En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.)


3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.


4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.


5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.


Puanların eşit olması halinde;


    KPSS puanı yüksek olan,

    KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

    Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,


Aday tercih edilecektir.


6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.


7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.


8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.


9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;


a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,


b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,


c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)


ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,


d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,


e) İş isteme beyannamesi,


f) Mal bildirim beyannamesi,


g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,


ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,


h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,


ı)Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,


i) Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,


j) Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,
GENEL HÜKÜMLER


1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.


2) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.